estudi
projectes
contacte
perfil professional
filosofia

Jordi Camps (Berga, 1968) és Graduat Superior en Disseny Industrial per l'Escola Elisava -
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
La seva trajectòria professional recent s'ha desenvolupat al llarg de més de quinze anys en una
petita empresa dedicada en un primer moment a la fusteria i a la fabricació de mobles per a
interioristes, i més tard també a la realització i producció de projectes de disseny propis. Més
enllà dels coneixements acadèmics, l'experiència adquirida gràcies al contacte permanent amb
dissenyadors per un costat i amb professionals dels sectors més diversos per una altre, li atorga
uns coneixements integrals prou importants com per a oferir resposta a les necessitats del
disseny i la producció d'interiors i de mobiliari.